8 důvodů, proč se muži na rozdíl od žen nedokážou ovládat

Irene Robinson 04-06-2023
Irene Robinson

Pro chlapy je mnohem těžší než pro ženy udržet se v kalhotách. Nebo si to alespoň společnost myslí.

Představa, že muži jsou geneticky více motivováni k tomu, aby roznášeli své divoké ovesné vločky, je rozšířená.

Nakolik je ale pravdivá myšlenka, že se muži nedokážou ovládat stejně jako ženy? A pokud ano, proč?

Vědecké poznatky o tom, zda je to pravda, jsou zdaleka neprůkazné a hodně sporné. Pojďme se tedy do toho ponořit.

8 (potenciálních) důvodů, proč se muži na rozdíl od žen nedokážou ovládat

1) Muži mají vyšší sexuální orientaci než ženy

Začněme biologickými faktory a tím, zda jsou muži vůbec více sexuálně aktivní než ženy. Obecně se má za to, že vyšší hladina testosteronu u mužů způsobuje, že chtějí více sexu.

Některé důkazy naznačují, že muži jsou prostě více sexuálně motivovaní než ženy, zatímco jiné výzkumy zjistily pravý opak. (O tom později).

Řekněme, že mnoho výzkumů poukazuje na skutečnost, že muži mohou mít přirozeně vyšší libido než ženy. Což by mohlo způsobit, že biologické rozdíly budou hrát roli v sebeovládání.

Renomovaný psycholog Roy F. Baumeister, Ph.D., dospěl po rozsáhlém výzkumu k závěru:

"Je tu podstatný rozdíl a muži mají mnohem silnější sexuální touhu než ženy. Jistě, jsou ženy, které mají časté a intenzivní touhy po sexu, a jsou muži, kteří je nemají, ale v průměru ho muži chtějí více. Všechny markery, které nás napadly, ukazují na stejný závěr. Muži myslí na sex častěji než ženy. Muži mají více sexuálních fantazií, a ty zahrnujívíce různých akcí a více různých partnerů."

Baumeisterův výzkum také zjistil, že:

 • Muži masturbují více než ženy
 • Muži se kvůli sexu chovají riskantněji.
 • Muži chtějí ve vztahu více sexu než ženy
 • Muži chtějí více různých sexuálních partnerek než ženy
 • Muži často iniciují sex a zřídkakdy ho odmítají.
 • Muži se bez sexu obejdou hůře než ženy

Po prozkoumání všech dostupných výzkumů o chování mužů v oblasti sexu ve srovnání s chováním žen Baumeister nepochyboval:

"Stručně řečeno, téměř všechny studie a všechna měření odpovídají tomu, že muži chtějí sex více než ženy. Je to oficiální: muži jsou nadrženější než ženy."

2) Muži mají silnější pudy touhy

Další na seznamu důvodů, proč se muži hůře ovládají, je intenzita jejich touhy.

Výzkum publikovaný v časopise Personality and Social Psychology Bulletin totiž zjistil, že mužská schopnost odolat pokušení není ve skutečnosti o nic slabší než ženská.

Potíž je však v tom, že ji může přebít intenzita jejich touhy.

Natasha Tidwellová, doktorandka na katedře psychologie Texas A&M University, která je autorkou studie, říká:

"Celkově tyto studie naznačují, že muži častěji podléhají sexuálním pokušením, protože mají tendenci mít silnější sexuální pudy než ženy,".

"Když se muži zamýšleli nad svým sexuálním chováním v minulosti, uváděli, že zažívali relativně silnější impulsy a jednali podle nich častěji než ženy."

Spoluautor zprávy Paul W. Eastwick mezitím přiznává:

"Muži mají dostatek sebekontroly - stejně jako ženy. Pokud se však muži nedokážou ovládat, jejich sexuální pudy mohou být poměrně silné. To je častá situace, kdy dochází k nevěře."

Není to tedy tak, že by se muži nedokázali ovládat, to ano. Ale možná by síla jejich touhy mohla hrát roli v tom, zda se rozhodnou projevit zdrženlivost, nebo ne.

3) Muži a ženy jsou vychováváni s odlišnými sexuálními očekáváními.

Často se podobné otázky dostávají do starých dobrých debat o přirozenosti a výchově.

Může být téměř nemožné oddělit, kolik z našich takzvaných instinktů a pudů nám propůjčila matka příroda a kolik je nám dáno normami tehdejší společnosti.

Je pravděpodobné, že oba mají vliv.

A to nás přivádí k tomu, jakou roli hrají společenská očekávání ve způsobu, jakým muži a ženy vyjadřují svou sexualitu.

Podle manželské a rodinné terapeutky, doktorky Sarah Hunter Murrayové, autorky knihy Not Always in the Mood: The New Science of Men, Sex, and Relationships (Ne vždy v náladě: Nová věda o mužích, sexu a vztazích):

"Naše společenské normy a způsoby, jakými jsme vychováváni, abychom se ke své sexualitě buď přikláněli, nebo ji potlačovali, mají obrovský vliv na to, jak svou sexualitu prožíváme a jak o ní referujeme ve studiích. Lidé vychovávaní jako muži v naší společnosti obvykle dostávají větší povolení otevřeně mluvit o tom, že chtějí sex, zatímco mladým ženám bylo často řečeno, aby svou sexualitu nevyjadřovaly."

Je tedy možné, že ženy pociťují větší společenský tlak, aby se při sexu "kontrolovaly", než muži.

Jedna studie tvrdí, že v souvislosti se sexem rozhodně podléháme předepsanému chování podle genderových rolí:

"Tradičně se od mužů/chlapců očekává, že budou sexuálně aktivní, dominantní a iniciátoři (hetero)sexuálních aktivit, zatímco od žen/dívek se očekává, že budou sexuálně reaktivní, submisivní a pasivní. Mužům je navíc tradičně poskytována větší sexuální svoboda než ženám. V důsledku toho může být s muži a ženami za stejné sexuální chování zacházeno rozdílně. Například slut-shaming je50 % dívek ve srovnání s 20 % chlapců".

Nabízí se otázka, zda mužům prochází určité chování pod záminkou, že se nedokážou ovládat, více než ženám?

Tím se dostáváme k dalšímu bodu.

4) Mužům to více prochází

Víte, co se říká:

"Kluci budou kluci"

To znamená, že určité chování je pro muže charakteristické a lze je očekávat. Do tohoto pohledu zapadají i myšlenky, že muži hůře ovládají své přirozené pudy.

Jak jsme právě viděli, je pravděpodobné, že je to (přinejmenším zčásti) způsobeno a podporováno rozdílnými očekáváními od mužů a žen ve společnosti.

Znamená však naše obecné přesvědčení, že chlapi jsou nadrženější a prostě si nemohou pomoci, že to více tolerujeme?

Možná. Jeden případ, který se dostal až k Nejvyššímu soudu v Iowě, naznačuje, že alespoň v některých případech ano.

Rozhodl, že je legální, aby muž propustil zaměstnankyni jen proto, že se mu zdála příliš atraktivní.

Jak uvedla CNN:

"Soud setrval na svém dřívějším rozhodnutí, že zubař z Fort Dodge jednal v souladu se zákonem, když propustil svou zubní asistentku - i když uznal, že byla 10 let vynikající zaměstnankyní -, protože se s manželkou báli, že se s ní pokusí navázat poměr a zničit jejich manželství. Zaměstnankyně podala žalobu kvůli diskriminaci na základě pohlaví. Soud však uvedl, že propuštění zaměstnance kvůli tomu, že je přílišatraktivní, přestože z její strany nedošlo k žádnému nevhodnému chování, není diskriminace na základě pohlaví, protože nejde o pohlaví, ale o city."

Pepper Schwartz, profesor sociologie na Washingtonské univerzitě, se obává, že naše přesvědčení o mužském chování v oblasti sexu usnadňuje mužům opírat se o tuto výmluvu:

"Nevidím, že by ženy vyhazovaly muže, protože se nedokážou ovládat. Je to proto, že nemají mužský druh pudů? Nebo je to proto, že nemají přístup ke stejným výmluvám, jako je nekontrolovatelná přitažlivost a touha?"

5) Z hlediska evoluce je pro muže výhodnější se nekontrolovat.

Již jsme se zabývali výzkumem, který naznačuje, že muži jsou možná přirozeně více sexuálně orientovaní než ženy, ale podívejme se blíže na to, jakou roli v tom hraje evoluce.

Jednou z teorií, proč by muži mohli mít větší sklon ke spaní, je, že pro muže je mnohem výhodnější být promiskuitní než pro ženy.

Evoluční teorie tvrdí, že z hlediska reprodukční zdatnosti je pro muže výhodnější mít více příležitostných sexuálních partnerů (a také mít sex s jinými ženami, zatímco jsou ve vážném vztahu).

Jak vysvětluje jeden výzkumný článek zabývající se dvojími sexuálními standardy:

"U mužů je pravděpodobné, že zapojení do tohoto chování zvýší úspěšnost předávání genů další generaci, zatímco u žen je pravděpodobné, že zdržení se tohoto chování nebo jeho odložení bude úspěšnější reprodukční strategií, protože mají vyšší rodičovské investice."

Z evolučního hlediska by se dalo říci, že pro ženy je lepší se ovládat, ale pro muže je lepší se neovládat.

Viz_také: 12 znaků, že jste ve skutečnosti lepší člověk, než si myslíte.

Jak vysvětluje Mark Leary, profesor psychologie a neurovědy na Duke University:

"Ženy, které si pečlivěji vybíraly partnery, měly větší šanci, že zplodí potomstvo, které přežije déle. Proto se pečlivé geny předávaly evoluční historií dalším generacím. Ženy, které si vybíraly špatně, zároveň ztrácely reprodukční šance a jejich nedbalé geny vymíraly. Na druhé straně muži, kteří byli méně vybíraví, mohli zplodit více potomků a jejichgeny přežily do dnešního dne."

6) Muži a ženy mají různé důvody pro touhu po sexu.

Možná v tom všem hrají roli naše základní motivace, proč vůbec chceme mít sex.

Související příběhy z Hackspirit:

  Existují totiž důkazy, které naznačují, že to, co primárně vede muže k sexu, je jiné než u žen.

  Průzkum sexuální touhy provedený v roce 2014 požádal účastníky, aby vysvětlili, co je sexuálně motivuje. A zjistili, že muži a ženy uvádějí různé důvody.

  "Muži výrazně častěji než ženy podporovali touhu po sexuálním uvolnění, orgasmu a uspokojení partnerky. Ženy výrazně častěji než muži podporovaly touhu po intimitě, citové blízkosti, lásce a pocitu sexuální žádoucnosti."

  Pokud se muži pouštějí do sexuálních styků, aby si podrbali sexuální svrbění, ale ženy dávají přednost citovému spojení při sexu, je logické, že muži mohou být méně vybíraví.

  Jsou šťastnější, když mají sex jen kvůli samotnému sexuálnímu aktu.

  Může to být tím, že ženy si nastavují vyšší laťku toho, co chtějí od svých sexuálních setkání. Takže je méně láká nabídka samotného sexu, pokud nesplňuje jejich touhu po intimitě nebo citové blízkosti.

  Nejenže se liší důvody pro sex mezi muži a ženami, ale jak uvidíme dále, liší se i způsob, jakým obě pohlaví reagují na samotnou touhu.

  7) Muži mají více spontánní touhy a ženy mají více citlivé touhy.

  Začněme tím, že si povíme o důležitém rozdílu mezi spontánní touhou a reagující touhou.

  Jak vysvětluje sexuální terapeutka Vanessa Marinová:

  "Existují dva způsoby, jak se vzrušit a připravit na sex: v naší hlavě a v našem těle. K sexu potřebujeme duševní touhu a k sexu potřebujeme fyzické vzrušení. Touha a vzrušení zní dost podobně, ale fungují nezávisle na sobě."

  Podle Leigh Norén, sexuální terapeutky, která se specializuje na nízké libido, se muži obecně přiklánějí spíše ke spontánní touze a ženy k reaktivní touze.

  "Máme tendenci vnímat ji (touhu) jako spontánní, hormonální nutkání, podobně jako žízeň nebo hlad. Sexuologické výzkumy však ukazují, že jde o staromódní způsob pohledu na libido - alespoň pokud je tato představa přisuzována ženám. Ve skutečnosti existují dva odlišné styly sexuální touhy - spontánní a reaktivní. Spontánní libido je to, na které jsme nejčastěji zvyklí. Je to pocit, který se objevuje zemodré, přímo uprostřed naší večeře nebo procházky.

  "Reaktivní touha je však reakcí na to, že jsme fyzicky vzrušeni. Aby se reaktivní touha projevila, musí být něčím vyvolána - třeba sexuální fantazií, pohledem atraktivního cizince nebo smyslným dotykem."

  Z toho vyplývá, že muži i ženy pociťují touhu, ale mužská touha může být okamžitější a zjevnější než ženská, která je citlivější.

  Výzkum dokonce naznačil, že u některých žen je touha důsledkem sexu, nikoli jeho příčinou.

  Možná, že díky zjevnějšímu stylu spontánní touhy, který častěji zažívají muži, se zdá, že je pro ně sebeovládání těžší.

  8) Sexuální touha mužů je obecně přímočařejší než u žen.

  Pokud jde o sex a touhu, zdá se, že muži jsou méně komplikovaní než ženy. Výzkum ukázal, že to, co muže vzrušuje, je poměrně šablonovité a jednoduché.

  Výzkumnice Meredith Chiversová z Northwestern University provedla studii, v jejímž rámci promítala erotické filmy gayům i heterosexuálním mužům a ženám.

  Tady je, co zjistila:

  "U mužů byly výsledky předvídatelné: Heterosexuální muži tvrdili, že je více vzrušují zobrazení sexu mezi muži a ženami a sex mezi ženami, a měřicí přístroje jejich tvrzení potvrdily. Homosexuální muži tvrdili, že je vzrušuje sex mezi muži, a přístroje je opět podpořily.

  "U žen byly výsledky překvapivější. Například heterosexuální ženy uvedly, že je více vzrušuje sex mezi muži a ženami. Genitálně však vykazovaly přibližně stejnou reakci na sex mezi muži, muži a muži i ženami."

  Zdá se, že ženy jsou sexuálně flexibilnější než muži. A podle výzkumníka Roye Baumeistera se domnívá, že jejich nižší libido může být důvodem:

  "Ženy jsou možná ochotnější přizpůsobit svou sexualitu místním normám, kontextu a různým situacím, protože je nevedou tak silné pudy a touhy jako muže."

  Možná se muži a ženy v sexu tolik neliší.

  Existuje mnoho výzkumů a teorií, které tvrdí, že mezi mužským a ženským libidem a touhou existují zásadní rozdíly.

  Ne všechny výzkumy tomu však nasvědčují. Některé tuto myšlenku zcela popírají. Výzkumník Hunter Murray na to rychle upozorňuje:

  "Mnohé studie ukazují, že sexuální touha mužů a žen je spíše podobná než rozdílná."

  Jak tvrdí Volonte, největší světový blog o sexuálním zdraví, ženská touha není nižší než mužská, ale je prostě jiná.

  "Sexuální touha u žen není nižší než sexuální touha u mužů, jen má jiné a měnící se zákonitosti. Výzkumy ukazují, že sexuální touha žen se mění v závislosti na jejich menstruačním cyklu. Když ženy zažívají vrchol sexuálního vzrušení v období ovulace, jejich sexuální touha je stejně silná jako u mužů.

  "Všechny tyto nové výzkumy ukazují, že se na sexuální touhu u mužů a žen díváme špatně. Místo srovnávání sexuální touhy u žen s normami mužů bychom se měli zaměřit na rozšíření našich názorů na to, jak chápeme sexuální touhu obecně."

  Rozsah rozdílů mezi muži a ženami, pokud jde o sex a touhu, je tedy stále ještě neznámý.

  Ale i kdyby rozdíly existovaly, neznamená to automaticky, že by se muži kvůli těmto rozdílům hůře ovládali.

  Většina mužů se MŮŽE ovládat, někteří ne.

  Předpokládejme, že mezi přístupem mužů a žen k sexu a touze existují přinejmenším určité rozdíly. A že některé z nich mohou být dány biologií, jiné společností a očekáváním.

  I když přijmeme důkazy, které naznačují, že muži mohou mít vyšší sexuální pudy, jsou motivováni jinými sexuálními touhami, hrají jiné genderové role a zažívají silnější pudy touhy než ženy - neznamená to, že se muži nedokážou ovládat.

  Jedna výzkumná studie totiž naznačuje, že většina mužů je obecně vzato schopna do určité míry regulovat své sexuální vzrušení.

  Jak vysvětluje časopis Live Science:

  "Ve studii bylo použito 16 náhodně seřazených videoklipů. 8 z nich bylo erotických a 8 zábavných (konkrétně v zábavných videoklipech vystupoval nejméně sexy komik, kterého výzkumníci našli: Mitch Hedberg). Účastníci byli instruováni, aby kontrolovali svou reakci na určitá videa a ostatní prostě sledovali. Po každém klipu pak hodnotili své vzrušení a byli připojeni k přístrojům, kteréměřil jejich erekci."

  Výsledky ukázaly, že muži byli v průměru schopni regulovat své fyzické sexuální vzrušení, když jim to bylo řečeno.

  Muži, kteří dokázali lépe udržet vzrušení pod pokličkou, také obecně lépe ovládali své emoce.

  Viz_také: Mužská mysl po zákazu kontaktu: 11 věcí, které je třeba vědět

  Vedoucí výzkumný pracovník Jason Winters dospěl k závěru:

  "Domníváme se, že pokud je jedinec dobrý v regulaci jednoho typu emoční reakce, je pravděpodobně dobrý i v regulaci dalších emočních reakcí,".

  Reálně mohou mít někteří muži problém se sebeovládáním, ale zdaleka to nejsou všichni muži. A v takovém zobecňování podle pohlaví je nebezpečí.

  Pokud jde o sebekontrolu v oblasti nevěry, nejnovější statistiky o podvádění ukazují, že rozdíl mezi počtem podváděných mužů a žen je zcela zanedbatelný.

  Podle jednoho průzkumu je počet mužů a žen, kteří někdy měli milenecký poměr, v podstatě stejný (20 % a 19 %).

  Není tedy zdaleka přesné tvrdit, že muži si prostě nemohou pomoci, zatímco ženy jsou zdrženlivější.

  Důvody k nevěře se mohou lišit, ale míra, s jakou muži a ženy podvádějí, se pravděpodobně zase tak moc neliší.

  Závěrem: nebezpečí tvrzení, že se muži nedokážou ovládat.

  Naznačení, že muži se mohou hůře ovládat, není (a nemělo by být vnímáno jako) nějaký druh propustky z vězení pro následování pudů.

  Podstatné je, že muži se mohou ovládat a mnozí to dělají.

  Naznačovat, že muži jsou otroky svých "neovladatelných" instinktů, zatímco ženy jsou "ctnostné" bez větší námahy, je křivda jak pro muže, tak pro ženy.

  Skutečnost je taková, že ovládání sexuálních pudů je stejné jako ovládání jakýchkoli jiných lidských tužeb.

  I když určité biologické nebo kulturní vlivy na touhu mohou nabídnout určité vysvětlení a pochopení, neznamená to, že jsou omluvou pro nevhodné nebo destruktivní chování.

  Impulsy, které si každý z nás zvolí, zda bude jednat, nebo ne, jsou jen volbou. A monogamie, nevěra a sexuální návyky, které provozujeme, jsou nakonec volbou jak pro muže, tak pro ženy.

  Může i vám pomoci vztahový kouč?

  Pokud chcete získat konkrétní radu ohledně vaší situace, může být velmi užitečné obrátit se na vztahového kouče.

  Vím to z vlastní zkušenosti...

  Před několika měsíci jsem se obrátila na Relationship Hero, když jsem procházela těžkým obdobím ve svém vztahu. Poté, co jsem byla dlouho ztracená ve svých myšlenkách, mi poskytli jedinečný vhled do dynamiky mého vztahu a do toho, jak ho vrátit zpět do správných kolejí.

  Pokud jste ještě neslyšeli o službě Relationship Hero, jedná se o web, kde vysoce kvalifikovaní vztahoví koučové pomáhají lidem řešit komplikované a obtížné milostné situace.

  Během několika minut se můžete spojit s certifikovaným vztahovým koučem a získat rady šité na míru vaší situaci.

  Byla jsem ohromena tím, jak milý, empatický a skutečně vstřícný byl můj trenér.

  Proveďte bezplatný kvíz zde a získejte ideálního trenéra pro vás.

  Irene Robinson

  Irene Robinson je ostřílená vztahová koučka s více než 10 lety zkušeností. Její vášeň pomáhat lidem orientovat se ve složitých vztazích ji přivedla ke kariéře v poradenství, kde brzy objevila svůj dar praktických a dostupných vztahových rad. Irene věří, že vztahy jsou základním kamenem naplňujícího života, a snaží se svým klientům poskytnout nástroje, které potřebují k překonání výzev a dosažení trvalého štěstí. Její blog je odrazem jejích odborných znalostí a postřehů a pomohl bezpočtu jednotlivců a párů najít cestu přes těžké časy. Když Irene netrénuje nebo nepíše, může se stát, že si užívá venku s rodinou a přáteli.